ประมูลเล่นๆ แล้วไม่ชำระเงินระวังโดนหักเครดิตนะ
ประมูลเล่นๆ แล้วไม่ชำระเงินระวังโดนหักเครดิตนะ