ปิดประมูล
10 พ.ย. 19 เวลา 18:00

60
฿
ผู้ชนะ เสฏฐวุฒิ รัตนโอฬาร
การประมูลล่าสุด
เสฏฐวุฒิ รัตนโอฬาร 10 พ.ย. 19 เวลา 10.54 60
อรรฆเดช โตสวัสดิ์ 09 พ.ย. 19 เวลา 18.41 55
เสฏฐวุฒิ รัตนโอฬาร 09 พ.ย. 19 เวลา 10.03 50
เสาวลักษณ์​ เล็กพันธุ์ 08 พ.ย. 19 เวลา 15.38 45
รายละเอียด
สามารถปรับขนาดตามนิ้วได้