ประมูลเล่นๆ แล้วไม่ชำระเงินระวังโดนหักเครดิตนะ
! ระวังเครคิดติดลบ จะโดนระงับการใช้งาน ทั้งผู้ประมูลและผู้ลงประมูล