ปกป้องความเสี่ยงจากการชำระค่าสินค้า เพราะชำระผ่าน Bidket
! ระวังเครคิดติดลบ จะโดนระงับการใช้งาน ทั้งผู้ประมูลและผู้ลงประมูล