ปกป้องความเสี่ยงจากการชำระค่าสินค้า เพราะชำระผ่าน Bidket
โตแล้วจะลงประมูลอะไรก็ได้