แนะนำผู้ประมูล

เข้าระบบหรือสมัครสมาชิก โดย Facebook เท่านั้น

กด ประมูลสินค้า เมื่อร่วมประมูลสินค้ารายการนั้นๆ * หากไม่ชำระเงินเมื่อชนะประมูล เกิน 48ชม.จะโดนหักคะแนนเครดิต 3

เมื่อชนะประมูลสินค้าผู้ชนะจะมีเวลาในการชำระเงินภายใน 48 ชม. ในการแจ้งชำระเงิน โดยการ ปุ่มกด แจ้งการชำระเงิน เลือกรายการที่ต้องการชำระ กรอกรายละเอียดการชำระ โดยชำระเข้าบัญชี Bidket ในนามบริษัท (ไม่ได้โอนเข้าร้านค้าผู้ประมูลโดยตรง) และกรอกข้อมูลที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าให้

* เมื่อชำระเงินภายใน 24 ชม. จากการชนะประมูล จะได้คะแนนเครดิต +1

* หากไม่ชำระเงินเมื่อชนะประมูล เกิน 48ชม.จะโดนหักคะแนนเครดิต -3

เมื่อแจ้งชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกรอกข้อมูลที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า สินค้าที่ชนะประมูลได้จะถูกส่งโดยร้านค้านั้นๆ เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณากดแจ้งว่าได้รับสินค้า และแสดงความคิดเห็นให้ร้านค้าเพื่อให้ผู้อื่นทราบถึงสินค้าในการประมูล

* เมื่อกด 'แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว' ภายใน 5วัน จะได้คะแนนเครดิต +2
* เมื่อกด 'แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว' ภายใน 10วัน จะได้คะแนนเครดิต +1

* หากเกิน 10 วัน ไม่มีการกดว่าได้รับสินค้า ถือว่ามีการได้รับสินค้าแล้ว

เมื่อแจ้งชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วทางร้านไม่มีการจัดส่งสินค้าประมูลให้ผู้ชนะ (ภายใน 4 วันจากการแจ้งให้จัดส่ง) ระบบจะทำการโอนเงินคืนให้ หรือนำเงินไปรวมกับรายการประมูลอื่นที่ชนะได้

* ชำระเงินภายใน 24 ชม. จากการชนะประมูล จะได้คะแนนเครดิต +1
* กด 'แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว' ภายใน 5วัน จะได้คะแนนเครดิต +2
* กด 'แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว' ภายใน 10วัน จะได้คะแนนเครดิต +1

* ไม่ชำระเงินเมื่อชนะประมูล เกิน 48ชม.จะโดนหักคะแนนเครดิต -3