แนะนำผู้ลงประมูล

- กดปุ่ม

- กรอกชื่อร้าน คำอธิบายย่อ และ URL ร้านค้า

- กรอกข้อมูลร้านค้า

- กรอกรูปภาพร้านค้า

บัญชีธนาคาร - ก่อนลงสินค้าประมูลต้องเตรียมบัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน ก่อน เพื่อใช้ในการรับโอนเงินเมื่อผู้ชนะประมูลได้รับสินค้าประมูลแล้ว

เอกสารยืนยัน - เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ร้านค้า ส่งเอกสารยืนยันตัวตนของร้านค้า และบัญชีธนาคาร

ประมูล - ชื่อรายการสินค้าประมูล
รายละเอียด - รายละเอียดสินค้าที่นำมาประมูล มีคุณสมบัติอย่างไร ขนาดเท่าไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
Tag - ประมูลเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เช่น ของเล่น, เกม เป็นต้น
ราคาเปิดประมูล - ราคาที่ใช้เปิดประมูลตอนเริ่มการประมูล
เพิ่มประมูลขั้นต่ำ - ราคาประมูลครั้งต่อไจะเพิ่มอีกเท่าไร
ค่าขนส่ง - ค่าขนส่งที่จะบวกเพิ่มเมื่อชนะประมูล
วันที่เวลาปิดประมูล - วันที่ เวลา ที่จะปิดการประมูลสินค้า หากมีการประมูลช่วง 10 วินาทีก่อนปิด จะเพิ่มเวลาอีก 10 วินาทีต่อ

เมื่อตรวจสอบว่ามีการชำระเงินเข้ามาแล้ว (บัญชีในนามบริษัท) เจ้าหน้าจะแจ้งมายังร้านค้าให้ทำการจัดส่งสินค้าให้ผู้ชนะ ตามที่อยู่ที่ผู้ชนะได้กรอกไว้ ถ้าทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว กรุณากดปุ่ม แจ้งว่าทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งภายในเวลา 4 วัน

หากไม่มีการชำระเงินเข้ามาภายในเวลา 48 ชม. ระบบจะแจ้งทางร้านว่าไม่มีการชำระเงิน และผู้ชนะประมูลจะโดนหักคะแนนเครดิต

* จัดส่งสินค้าภายใน 4 วัน(จากระบบแจ้งให้ทำการจัดส่ง) หากจัดส่งภายใน 48 ชม. จะได้คะแนนเครดิต +1

* หากเกิน 4 วัน ไม่ทำการจัดส่งสินค้าให้ผู้ชนะประมูล จะโดนหักคะแนนเครดิต -3

การรับเงิน ก็ต่อเมื่อผู้ชนะได้รับสินค้าประมูลนั้นแล้วเท่านั้น หากเกินระยะเวลา 10 วัน ไม่มีการแจ้งว่าได้รับสินค้าระบบจะเปลี่ยนสถานะว่าได้รับสินค้าอัตโนมัติ
เงินจะเข้าบัญชีที่เลือกไว้ ภายใน 3 วันทำการ

* กด 'แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว' ภายใน 5วัน จะได้คะแนนเครดิต +2
* กด 'แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว' ภายใน 10วัน จะได้คะแนนเครดิต +1

* จัดส่งสินค้าภายใน 48ชม.(จากระบบแจ้งให้ทำการจัดส่ง) จะได้คะแนนเครดิต +1
* ผู้ชนะประมูลกด 'แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว' ภายใน 5วัน จะได้คะแนนเครดิต +2
* ผู้ชนะประมูลกด 'แจ้งว่าได้รับสินค้าแล้ว' ภายใน 10วัน จะได้คะแนนเครดิต +1

* ไม่ทำการจัดส่งสินค้าให้ผู้ชนะประมูล จะโดนหักคะแนนเครดิต -3