ร้านค้า ประมูล เครดิต ระดับ
มือใหม่ เมื่อมีเครดิตตั้งแต่ 0 ลงประมูลพร้อมกัน 2
เครดิตดี เมื่อมีเครดิตตั้งแต่ 10 ลงประมูลพร้อมกัน 3
เครดิตดีมาก เมื่อมีเครดิตตั้งแต่ 50 ลงประมูลพร้อมกัน 5
เครดิตดีสุดๆ เมื่อมีเครดิตตั้งแต่ 300 ลงประมูลพร้อมกัน 8

* เครดิตติดลบจะถูกระงับการใช้งานไม่ให้ลงประมูล